اینه کنسول اسپرت لکه های پوست را از بین می برد

همه آینه ها به یک اندازه ساخته نمی شوند. شیشه ای که در اینه کنسول اسپرت استفاده می شود می تواند اشکال مختلفی داشته باشد به طوری که تاثیر انعکاس آن متفاوت باشد.

برخی از آینه ها انعکاس دقیقی را ارائه می دهند، در حالی که برخی دیگر انعکاس را منحرف می کنند و چشم را به یک نقطه کانونی خاص می کشانند یا نمای وسیع تری از یک فضا ارائه می دهند.

علاوه بر این، آینه ها در اندازه، موقعیت و نحوه استفاده از آنها متفاوت هستند.

وقتی به هر آینه ای در خانه، بوتیک، دفتر یا سرویس بهداشتی خود نگاه می کنید، چیزی که احتمالاً به آن نگاه می کنید یک شیشه هواپیما است.

آینه صفحه یک آینه استاندارد است که با یک صفحه صاف شیشه ای یا مسطح ساخته شده است.

شیشه صفحه یک جسم را در نسبت های عادی خود منعکس می کند. با این حال، بازتابی که می بینید یک تصویر آینه ای است.

آینه

اگر در مقابل یک آینه شیشه ای صاف بایستید و یک تکه کاغذ با کلمه ای روی آن نگه دارید، انعکاس آینه کلمه را برعکس نشان می دهد، گویی به صورت معکوس نوشته شده است.

آینه های مقعر از شیشه ای ساخته می شوند که مانند قاشق به سمت داخل خمیده است.

اجسام در یک آینه مقعر بزرگتر از آنچه در زندگی واقعی هستند به نظر می رسند به دلیل انحنای درونی که اجازه می دهد نور بیشتری به سطح بازتابنده وارد شود.

به همین دلیل است که اغلب شیشه های مقعر را می بینید که در آینه های بزرگ شده مانند حمام استفاده می شود.

آنها دیدن جزئیات جزئی در صورت را آسان تر می کنند و آرایش و اصلاح را ساده تر می کنند.

بر خلاف آینه های مقعر، آینه های محدب به سمت بیرون منحنی می شوند. آنها همچنین تصویری تحریف شده از جسمی را که منعکس می کنند نشان می دهند و آنها را کوچکتر نشان می دهند.